Przestrzeń Coworkingu jako „Ogród miejski”, Konkurs

Konkurs
Projekt koncepcyjny
Publikacja: Architektura i Biznes

Koncepcja przestrzeni coworkingu zaprojektowana jako „Ogród miejski” reprezentuje podejście skoncentrowane na człowieku. Przyjęte w niej rozwiązania projektowe wpływają korzystnie na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Jakość przestrzeni jest uzyskana poprzez zapewnienie pracownikom kontaktu z naturą. W obecnych czasach, większość miast cierpi ze względu na niską jakość powietrza. Atrakcyjnie zlokalizowany budynek biurowy, to taki, który usytuowany jest zazwyczaj w centrum miasta, w pobliżu komunikacji publicznej, nie zawsze w sąsiedztwie terenów zielonych. Głównym założeniem projektowym, przestrzeni coworkingu jako Ogrodu miejskiego jest poprawa warunków pracy i jakości powietrza niezależnie od czynników lokalizacyjnych danego obiektu. W zaprojektowanej przez nas przestrzeni coworkingu, zieleń i wertykalne ogrody wypełniają całe wnętrze biura. „Ogród miejski” reprezentuje ideę biofilicznego projektowania, które ma pozytywny wpływ na środowisko pracy, zdrowie i wyniki pracy jego użytkowników, redukując m.in. stres. Wypełnienie przestrzeni biurowej roślinami, nadaje jej mniej formalnego charakteru, wpływa korzystnie na tworzenie się relacji pomiędzy indywidualnymi użytkownikami, pobudza ich kreatywność i kreatywną współpracę.

W obecnych czasach wszystkie aspekty życia zmieniają się bardzo dynamicznie. Projektując współczesne założenie, będące odpowiedzią na potrzeby współczesnych użytkowników bierzemy pod uwagę, także to jaką funkcję powinno ono pełnić w przyszłości. „Ogród miejski” został zaprojektowany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Przestrzeń pracy, może być w pełni dopasowana do potrzeb indywidualnych użytkowników i zmieniana w przyszłości w nieograniczony sposób. Rozwiązana jest w formie stalowych, regulowanych na wysokość i szerokość ram, bazując na ergonomicznym module 120 i 150 cm, wstawianych i dopasowywanych do istniejącej przestrzeni, bez ingerencji w istniejącą strukturę budynku. Jeden moduł – stalowa rama posiada wiele funkcjonalnych rozwiań. Przestrzeń jest zdefiniowana, ale nie jest podzielona. Każde miejsce pracy może być zorganizowane indywidualnie. Użytkownik dopasowujący je do swoich potrzeb, uczestniczy w kształtowaniu przestrzeni wspólnej, nawiązując współpracę z jej pozostałymi użytkownikami. Idea zrównoważonego rozwoju została wyrażona, także poprzez dobór materiałów przyjętych w projekcie. Wszystkie elementy uzupełniające stalową konstrukcję, zaprojektowane są w oparciu o ten sam moduł i mogą być wykorzystywane wielokrotnie, przy konstruowaniu kolejnych przestrzeni pracy. Materiały przyjęte w koncepcji to sklejka, szkło, stal, marmoleum – każdy z nich może zostać poddany recyclingowi lub upcyclingowi. Kolorystyka zaproponowana w projekcie zainspirowana jest naturą – zielenią liści i traw i kolorami ziemi.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!