Konkurs na Aulę Miejską w Rzeszowie, 2 nagroda

Konkurs: Aula Miejska w Rzeszowie
Nagroda: 2 miejsce
Rok: 2023 r.
Faza projektowa: Koncepcja
Zespół projektowy: BeTA architekci, Onda Architektura, Karolina Broda
Wizualizacje: BeTA architekci

Do pracy nad koncepcją Auli Miejskiej w Rzeszowie zostaliśmy zaproszenie przez pracownię BeTA architekci. Pracując wspólnie nad konkursem, staraliśmy się stworzyć obiekt wzbogacający ofertę kulturalną Rzeszowa, otwarte miejsce spotkań, integrujące jego mieszkańców, umożliwiające im aktywne zaangażowanie w życie miejskie. Zaproponowaliśmy przestrzeń multifunkcjonalną, posiadającą warianty aranżacji przestrzeni, na poszczególnych kondygnacjach budynku. Naszą motywacją było wykreowanie budynku na miarę „Miasta Innowacji”, który odpowiadałby także na nasze potrzeby jako mieszkańców Rzeszowa.

 

Otwartość na mieszkańców i ich potrzeby budynek Auli Miejskiej reprezentuje zarówno swoją funkcją, jak i swoją formą. Budynek Auli Miejskiej ma być współczesnym centrum społeczno – kulturalnym, łącząc dziedzictwo historyczne z nowoczesnością. Aula Miejska ma promować aktywny udział społeczności mieszkańców w tworzeniu miasta, a wizualnym odzwierciedleniem tych zadań jest jej zewnętrzna i wewnętrzna forma. Elewacje budynku tworzone są przez transparentne i półtransparentne płaszczyzny kolejnych kondygnacji. Widoczne o każdej porze wnętrze Auli zachęca do wejścia i uczestnictwa we wspólnotowych wydarzeniach kulturalnych.

Aula jest nie tylko wizualnie, ale również funkcjonalnie powiązana z otoczeniem, zwłaszcza z Rynkiem. Widok ze sceny Auli na rzeszowski Ratusz w sposób namacalny integruje wewnętrzną i zewnętrzną przestrzeń miejską. Od strony Rynku szklane ściany dwukondygnacyjnego holu zapewniają wgląd do wnętrza budynku. Widoczny z zewnątrz BOX wabi przechodniów ciepłem drewna, a siedziska AGORY zachęcają, żeby choćby na chwilę przysiąść. Zlokalizowana vis-a-vis Ratusza różnorodna topograficznie strefa wejściowa, z placykiem wejściowym zaprojektowanym na poziomie północno-zachodniego narożnika działki, tworzy dodatkowe przedpole budynku Auli , akcentując wejście i odpowiednio organizując ruch pieszy wokół niego.

Budynek Auli Miejskiej stanowi harmonijne rozszerzenie funkcji Ratusza, stając się społecznym sercem miasta. Oferuje współczesną AGORĘ miejską która umożliwia mieszkańcom aktywne zaangażowanie w życie miejskie. AGORA jest miejscem, które czerpiąc z historii, tworzy współczesną przestrzeń integracji mieszkańców i oferuje miejsce dla społecznego dialogu. AGORA, tak jak jej historyczny pierwowzór, tworzy przestrzeń dla publicznych zgromadzeń, dyskusji i wydarzeń kulturalnych.

Zaprojektowana w układzie amfiteatralnych schodów AGORA stanowi główny element budynku, dostępny z poziomu parteru.  Centralny, owalny kształt AGORY odwołuje się do idei ‘Conversation pit’, popularnego w latach 60-tych XX w. rozwiązania przestrzeni służącej do spotkań i rozmów w integrującym zagłębieniu podłogi.

AGORA jest integralną częścią BOXa, który tworzy drewniana, samonośna, trójkondygnacyjna konstrukcja, otoczona czterema poziomami funkcji towarzyszących. BOX jest centralnym elementem organizującym program funkcjonalny Auli Miejskiej. Ściany BOXa są ruchome, multiplikując ilość aranżacji przestrzeni ­­­­— w przenośni i dosłownie animując miejską kulturę.

Zlokalizowana na górnym poziomie BOXa przestrzeń wystawowa (galeria) również wydzielana jest poprzez podnoszone ściany. Ściany w wersji opuszczonej pełnią funkcję balustrady, włączając obejście przestrzeni wstawowej do wydarzeń rozgrywających się na poziomie galerii (np. w przypadku performansu artystycznego). Podniesienie ścian pozwala z kolei na wymknięcie przestrzeni galerii, pożądane w przypadku niektórych form prezentacji sztuki bądź innych wydarzeń kulturalnych o bardziej zamkniętym charakterze.

 

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!